ببینید / تصاویر تکان‌دهنده از کتک زدن حراست بیمارستان توسط همراهان بیمار نوشهیر!

jabama


بازارگاه  • اخبار اقتصادی / مهم ترین های 24 ساعت گذشته

آیا این خبر مفید بود؟