ببینید / انفجار عجیب یک خودرو هایلوکس در دل کویر! + فیلم