فیلم  بغض و انتقاد عادل فردوسی‌پور از حوادث ماه های اخیر !