این حادثه تلخ ساعت ۲۲ شب سیزدهم فروردین در پارک امت مشهد هنگامی رخ داد که جوانی به نام «سجاد» تصمیم گرفت به همراه یکی از دوستانش به پارک برود و سیگاری دود کند. 

در حالی که دو دوست مذکور وارد پارک «امت» اطراف بولوار میرزا کوچک خان شده بودند ناگهان جوان ۲۷ ساله دیگری که در پارک قدم می زد با آن ها چشم در چشم شد. «سجاد» که از سر غرور دود غلیظ سیگار را از حلقومش بیرون می داد، نگاهی به جوان ۲۷ ساله انداخت و گفت: چیه! چرا نگاه می کنی؟

جوان ۲۷ ساله هم که از این جمله تعجب کرده بود، خطاب به او گفت: خوش دارم نگاه کنم!  گزارش روزنامه خراسان حاکی است این مشاجره لفظی لحظاتی بعد به درگیری فیزیکی انجامید و دو جوان در حالی با مشت و لگد به نزاع پرداختند که «سجاد» نتوانست در برابر هیکل قوی جوان ۲۷ ساله دوام بیاورد و به همین دلیل او از داخل پارک بیرون رفت و دقایقی بعد با قمه ای که از یک مغازه برداشته بود، به پارک بازگشت، اما این بار جوان ۲۷ ساله را هدف ضربات قمه قرار داد و او را خون آلود روی سنگ فرش های پارک رها کرد و گریخت. 

اگرچه امدادگران اورژانس پیکر جوان ۲۷ ساله را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد رساندند، اما تلاش های کادر درمان برای نجات وی از مرگ فایده ای نداشت؛ چرا که او بدون علایم حیاتی بود!

گزارش روزنامه خراسان حاکی است طولی نکشید که با گزارش این جنایت وحشتناک به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، قاضی  دکتر صادق صفری عازم بیمارستان شد و به تحقیق در این باره پرداخت. ساعتی بعد دامنه بررسی های قضایی به پارک امت کشید و مشخص شد جوانی به نام «سجاد» عامل این جنایت تلخ است. در همین حال و با صدور دستورهای محرمانه ای از سوی قاضی ویژه قتل عمد، تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی آگاهی برای دستگیری متهم به قتل فراری با رد زنی های اطلاعاتی آغاز شده است.آیا این خبر مفید بود؟