فیلم تکان‌دهنده ترین سرقت قرن / نفوذ به گاو صندوقی مملو از الماس!