ببینید / ابتکار جالب یک زن برای فراری دادن یک موش از خانه‌ اش + فیلم